top of page
ZİYARETÇİ VİZESİ

VISITOR VISA
APPLICATION

Visitor  (Tourist) visa application is easy with us

Avustralya Turist Vizesi İçin Gerekli Belgeler

 • Pasaport (en az Avustralya’da kalacağınız süre kadar geçerli olmalıdır) 

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • Sabıka Kaydı

 • İşverenseniz; işyerinizin vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri

 • Çalışıyorsanız işvereninizden görevinizi, gelirinizi, izin sürenizi ve dönüşünüzde aynı işyeninde çalışmaya devam edeceğinizi gösteren yazı 

 • Çalışıyorsanız, son 3 aylık maaş bordronuz

 • Banka hesap dökümleri

 • Varsa, tapu ve araç ruhsatları

 • Emekli iseniz emekli kimliği ve maaş cüzdanı 

 • Öğrenci iseniz öğretim kurumunuzdan kayıtlı öğrenci olduğunuza dair belge 

 • 18 yaşından küçük kişiler anne veya babası veya her ikisinden ayrı olarak Avustralya’ya seyahat edecekse, Türkiye’de kalan veli(ler) tarafından noter tasdikli muvafakatname

 • 18 yaşından küçük kişiler için kalacakları yeri ve desteği garantileyen Avustralya’daki velilerinden mektup

 • Maddi durumunuza gösteren belgeler (banka hesap cüzdanları, tapu, maaş bordrosu, masraflarınızın karşılanacağına dair garanti mektupları) (istenilen bu belgelerin asıl kopyaları veya tasdikli fotokopileri sunulmalı) 

 • Akrabalardan / Avustralya’da ziyaret edeceğiniz arkadaşlarınızdan davetiye mektubu 

Tüm belgeler yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş olmalıdır.

Bilgiler Avustralya Konsolosluğu web sitesinden alınmıştır.

bottom of page